ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Language Center

หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ภาษา การบริหารงาน บุคลากร ประชาสัมพันธ์ บริการ ปฏิทินดำเนินงาน ติดต่อ
ข่าวเด่น

  • Css Template Preview
  • Css Template Previewคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
สำนักงาน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ต่างๆ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์ให้การศึกษาหาดใหญ่
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBi
ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสตูล
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
ศูนย์บ่มเพาะคนดี 
   
Edutainment
Chris Delivery เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆกับครูคริส
English Breakfast เรียนภาษาอังกฤษสนุกๆจากทีวีไทย
Yes ! you can ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
รายการทีวี English On Tour
รายการ “วิ๊งค์ วิ๊งค์ อิงลิช” (Wink Wink English)
   
สถิติการเข้าชมเว็บใชต์
 
Today : 33  
Yesterday : 33  
This Month : 1661  
Last Month : 2629  
Start : 2011-08-29
1 User ออนไลน์  
ไอพีของคุณคือ 54.144.251.8
 
 
แบบประเมิณความพึงพอใจเว็บไซต์
  มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะ

 

 

 

 
เมนูสำหรับนักศึกษา
 
เมนูรอง

 
โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
   
     
ภาพกิจกรรม >> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการฝึกปฏิบัติการเรื่อง Fun with English
ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558
โครงการอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤศจิกายน, 1 – 2 ธันวาคม 2557
โครงการติดตามและประเมินผลความสำเร็จการบูรณาการ การบริการวิชาการแก่สังคม ณ โรงเรียนวัดหนองหอยและโรงเรียนบ้านม่วงงาม วันที่ 25 สิงหาคม 2557
โครงการอบรมภาษาอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 25 กรกฎาคม 2557