เมนูหลัก
หน้าแรก
หลักสูตรอบรม/สอบ
ลงทะเบียนอบรม/สอบ (บุคลากร)
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สอบ (บุคลากร)
ลงทะเบียนอบรม/สอบ (นักศึกษา)
รายชื่อผู้เข้าอบรม/สอบ (นักศึกษา)
เงื่อนไขการเข้าอบรม/สอบ
ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียน
 
Username :
Password :

* เฉพาะ admin
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝึกอบรมและทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ

ขั้นตอนในการสมัครเข้าอบรม

1. คลิกลงทะเบียนที่เมนู "ลงทะเบียนอบรม/สอบ" ทางด้านซ้าย

2. เลือกโครงการที่จะสมัครเข้าอบรมหรือสมัครเข้ารับการทดสอบ ในเมนูด้านบน โดยการคลิกเลือกเมนูแล้วตามด้วย กดปุ่ม "ค้นหา"

3. ตรวจสอบและเลือกรายการที่จะลงทะเบียน โดยคลิกที่ข้อความ "คลิกลงทะเบียน" ทางด้านซ้าย

4. ปรากฏกล่องข้อความยืนยันการเลือกรายการขึ้นมา ให้ทำการกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการเลือกรายการ หรือกด "ยกเลิก" เพื่อเปลี่ยนไปเลือกรายการอื่น

5. กรอกข้อมูลที่จำเป็นและตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล

6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" จะปรากฏข้อความยืนยัน ให้กด "ตกลง" เพิ่อบันทึกข้อมูล หรือกด "ยกเลิก" เพื่อกลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

7. ปรากฏข้อความ "สมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว" ให้กด "ตกลง"

8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

*** ลงทะเบียนไม่ถึง 10 คน จะไม่เปิดให้บริการในเวลานั้น

 

* หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel : 0-7433-6987 , 1874, 1875, 1876 หรือ facebook : lc.skru